ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa

10.06.2022

Działając jako Zarząd ALTS Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie ul. Warszawska 266, niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2021 roku, o godzinie 17:00 Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa, które odbędzie się w Poczesnej przy ul. Szkolnej 1 na 1. pietrze w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie.

a. sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2021,

b. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2021.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdań określonych w pkt 5 lit. a i b porządku obrad,

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia nowej wysokości składki członkowskiej ALTS

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ALTS Częstochowa.

 

Prezes Zarządu ALTS Paweł Gąsiorski

Skarbnik Zarządu ALTS Wiesław Jagusiak

ilość odsłon: 310

Nick *

Treść *

Przepisz kod z obrazka *