REGULAMIN

 

ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

 

SEZON 2022 /2023

 

1. Cel

 • Celem amatorskiej ligi jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia poziomu sportowego.


2. Organizator

 • Organizatorem Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego jest stowarzyszenie Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie (ALTS).
 • Przygotowanie regulaminu rozgrywek, rozwiązywanie wszystkich spraw i decyzji dotyczących rozgrywek należy do Zarządu ALTS w Częstochowie. Zarząd ALTS w Częstochowie przedstawi propozycje regulaminu rozgrywek ALTS kapitanom zgłoszonych drużyn, którzy mogą dokonać zmiany tylko w głosowaniu większością głosów przy obecności 50% + 1.
 • Rozgrywki odbywają się w hali sportowej Szkole Podstawowej w Poczesnej przy ul. Szkolnej w Konolonii Poczesna, zgodnie z terminarzem rozgrywek opublikowanym na www.alts.pl .


3. Uczestnictwo

 • Prawo startu w rozgrywkach mają zawodnicy pełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 • W ALTS w Częstochowie mają prawo występować zawodnicy nie posiadający licencji wyczynowej (klubowej), mający co najmniej roczną przerwę od rozgrywek ligowych. Wyjątek stanowią zawodnicy z licencjami wyczynowymi (klubowymi) grający w rozgrywkach 3, 4 i 5 ligi (wymagana jest jednoroczna karencja od rozgrywek wyższych lig, w tym wszystkich lig zagranicznych) oraz zawodnicy grający w poprzednim sezonie w 2 lidze, którzy obecnie rywalizuja w 3. lidze i niższej.
 • Drużyny rozgrywają mecze zawodnikami zgłoszonymi na listach imiennych przed rozpoczęciem I rundy rozgrywek - obowiązuje limit maksymalnie 8 zawodników zgłoszonych do sezonu. Lista zgłoszeniowa opublikowana jest na www.alts.pl
 • W trakcie rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia nowych zawodników do drużyny. Ewentualne zgłoszenia zawodników mogą być dokonane jedynie po zakończeniu pierwszej, a przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek tylko z zawodników zgłoszonych do innej drużyny w pierwszej rundzie rozgrywek.
 • Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać podczas meczu dokument potwierdzający tożsamość.
 • W rozgrywkach w sezonie 2022/2023 każdy zawodnik, który rozegra co najmniej jeden mecz w lidze, musi zostać Członkiem Stowarzyszenia Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie z aktualnie opłaconą składką (składa roczna - rok kalendarzowy - wynosi 25 zł, od 1 stycznia 2023 roku składka rocznia wyniesie 40 zł). Jest to związane z ubezpieczeniem.


4. Przepisy

 • Poprawki regulaminu mogą być wprowadzone przez Zarząd ALTS w Częstochowie, na podstawie propozycji kapitanów drużyn, zatwierdzonych tylko przed rozpoczęciem nowego sezonu, głosowaniem przy obecności 50% + 1. W trakcie trwania rozgrywek nie można zmieniać regulaminu.


5. Forma rozgrywek

 • Rozgrywki ligowe odbywać się będą w dwóch rundach, runda jesienno-zimowa i runda wiosenno-letnia. Obie rundy będą rozgrywane systemem każdy z każdym.
 • O kwalifikowaniu miejsca drużyny w lidze decydują wyniki z sezonu wcześniejszego. Nowe drużyny przystępujące do rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego rozpoczynają rywalizacje od ostatniej pozycji w lidze.
 • Po rozegraniu obu rund o końcowej kolejności w lidze zadecyduje suma punktów zdobytych w obu rundach.
 • W ALTS Częstochowa rywalizujemy o każde miejsce w klasyfikacji końcowej.


6. Klasyfikacje

 • O kolejności miejsc w tabeli decyduje suma punktów:

        2 pkt. – zwycięstwo

        1 pkt. – remis

        0 pkt. – porażka

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez 2 lub więcej drużyn, o kolejności decydować będą bezpośrednie pojedynki między zainteresowanymi (potem punkty, sety, dodatkowe spotkanie(-a) rozgrywane bez gry podwójnej).


7. Inne postanowienia

 • W trakcie trwania rozgrywek nazwę drużyny można zmieniać tylko pod warunkiem zachowania min. 50% stanu zawodników zgłoszonych do rozgrywek.
 • Po zakończonym meczu protokół należy przesłać MMS pod nr 607040366, e-mailem na adres zarzad@alts.pl lub za pośrednictwem facebooka bezpośrednio do Pawła Gąsiorskiego,
 • Mecze rozgrywane są wg terminarza i protokołu meczowego opracowanego przez organizatora.
 • Maksymalny czas drużyny na rozpoczęcie meczu wynosi 15 minut.
 • Drużyny przystępują do gry w co najmniej 2-3 osobowych składach.
 • Drużyna przystępująca do meczu, powinny posiadać koszulki w jednolitych kolorach.
 • 3-ci i kolejny zawodnik po spóźnieniu może przystąpić do rund, które nie zostały jeszcze rozegrane.
 • Rezerwowi zawodnicy mogą być dopuszczeni do gry od II lub III partii gier, bądź w grze podwójnej.
 • Drużyna, która przystąpiła do gry z zawodnikami nieuprawnionymi przegrywa walkowerem (0 : 10).
 • Drużyna, która nie zgłosiła się na spotkanie zgodnie z terminarzem przegrywa walkowerem (0 : 10). Po 3 walkowerach drużyna jest zdyskwalifikowana z dalszych rozgrywek.
 • W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje to anulowanie osiągniętych wyników.
 • Dopuszcza się przełożenie meczu za zgodą organizatora oraz drużyny przeciwnej i rozegranie go w terminie do 14 dni.
 • Drużyna chcąca przełożyć mecz ma obowiązek powiadomić organizatora i drużynę przeciwną o przełożeniu meczu z wyprzedzeniem min. 2 dni.
 • Drużyna przekładająca mecz przy zgłaszaniu organizatorowi przełożenia meczu, zgłasza również ustalony z drużyną przeciwną nowy termin spotkania. W przypadku braku porozumienia pomiędzy drużynami, nowy termin ustala organizator.
 • W przypadku nie odbycia się meczu w nowym terminie drużyna, z winy której mecz się nie odbył ukarana jest walkowerem (0 : 10).
 • W przypadku gdy obie drużyny nie stawią się na ustalony termin, zgodnie z terminarzem, i nie powiadomią o tym organizatora, to obie drużyny przegrywają walkowerem.
 • Dopuszcza się przełożenie maksymalnie 1 spotkania na rundę przez każdą drużynę.
 • Zobowiązuje się kapitanów drużyn do opłacenia opłaty wpisowej swojej drużyny przed rozpoczęciem pierwszego meczu rozgrywanego w rozgrywkach. W przypadku nie dotrzymania terminu opłaty drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.
 • Organizatorzy ustalają kwotę wpisowego w wysokości 600 zł (przy zgłoszeniu do 18 drużyn) lub 650 zł (przy zgłoszeniu powyżej 18 drużyn). Wpłatę należy do konać na konto stowarzyszenia, zgodnie z poniższymi danymi:

          AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

          ul. Warszawska 266

          42-209 Częstochowa

          Nr rach. 10 1020 1664 0000 3902 0646 3915

          Tytuł przelewu: wpłata składki wpisowej na ligę, sezon 2022/2023

 • Wpłata może być dokonana w dwóch ratach, tj. 300 zł do 15.10.2022 r. i 300 zł do 31.12.2022 r. W przypadku wpłaty po 31.12.2022 roku, opłata wzrasta o 50 zł do 650 zł.
 • Wszystkie zgłoszone drużyny, które dokonają wpłaty wpisowego otrzymają potwierdzenie wpłaty w formie rachunku.
 • Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ALTS w Częstochowie i wpłata wpisowego przez drużynę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 • W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
a) udostępnienie hali sportowej, opisanej w pkt. 2 regulaminu, we wtorki (zgodnie z terminarzem rozgrywek 18.00-21.30) i czwartki (zgodnie z terminarzem rozgrywek 18.00-21.30) oraz udostępnienie stołów, siatek, piłeczek, szatni,

b) organizatorzy zapewniają obsługę rozgrywek (opracowanie terminarza, opracowanie protokołu rozgrywek),

c) obsługę internetową (wyniki, statystyki, komunikaty),

d) obsługę techniczną (materiały niezbędne do przeprowadzenia rozgrywek),

e) nagrody (puchary lub nagrody rzeczowe) dla najlepszych trzech drużyn z ligi oraz zwycięsców klasyfikacji indywidualnej.

 • Przygotowanie do meczu i prowadzenie meczu (rozstawienie stołów i wypełnianie protokołu) powierza się kapitanom drużyny gospodarzy. Dokładne wskazanie drużyny odpowiedzialnej będzie w terminarzu rozgrywek.
 • Złożenie stołów i sprzętu do tenisa stołowego powierza się kapitanom drużyny gości. Dokładne wskazanie drużyny odpowiedzialnej będzie w terminarzu rozgrywek.
 • Po wypełnieniu protokołu, a przed rozpoczęciem meczu, drużyny na wniosek swego kapitana mają prawo do weryfikacji składu drużyny przeciwnej. W tym celu wszyscy zawodnicy okazują się dowodem tożsamości, który porównuje się z listą zgłoszeń i protokołem meczowym.
 • Drużyny w każdym momencie trwania rozgrywek mogą zgłaszać protesty, co do uprawnień gry (wynikających z punktu 3 regulaminu) zawodników drużyn przeciwnych. Protest może być zgłoszony na piśmie lub ustnie do osoby prowadzącej rozgrywki. Decyzje - po sprawdzeniu zasadności - podejmuje Zarząd ALTS w Częstochowie. Odwołanie od decyzji sędziego rozpatruje Zarząd ALTS w Częstochowie.
 • Okładziny na rakietce muszą różnić się kolorami i być zgodne z przepisami ITTF, w trakcie trwania rozgrywek będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole okładzin. W przypadku nieprawidłowości zawodnik zostanie upomniany (tylko przy pierwszej kontroli). Po upomnieniu zawodnik może grać, w danym pojedynku indywidualnym/ drużynowym, tylko rezerwową rakietką. Jeżeli sytuacja się powtórzy to zawodnik ukarany. Przy czterokrotnym przyłapaniu zawodnika na stosowaniu niedozwolonych środków, zawodnik ten zostanie zdyskwalifikowany na okres 6 miesięcy.
 • Niesportowe zachowanie zawodnika będzie karane utratą małych punktów w meczu a następnie wykluczeniem z danego meczu lub nawet całych rozgrywek.
 • Decyzje o utracie punktów w meczu oraz wykluczeniu z danego meczu podejmuje osoba prowadząca rozgrywki. Decyzję o usunięciu z rozgrywek podejmuje zarząd ALTS w Częstochowie.


8. Sprawy organizacyjne

 • Mecze w amatorskiej lidze tenisa stołowego rozgrywane są piłeczkami wyczynowymi.
 • Wszystkich zawodników obowiązuje regulaminowy strój (sportowe zmienne obuwie na gumowej podeszwie, spodenki i koszulka w kolorach ciemnych - nie białe).
 • Decyzje dotyczące rozgrywek podejmuje Zarząd ALTS w Częstochowie, odwołanie rozpatruje Zarząd ALTS w Częstochowie.
 • Zarząd ALTS w Częstochowie jest najwyższą instancją w rozgrywkach i to on decyduje o regulaminie, terminarzu i zasadach rozgrywek.
 • W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują zarządzenia zarządu ALTS Częstochowa i przepisy ITTF.